header3.jpg

Missie

De ondernemersvereniging High Tech Maaspoort & Treurenburg (HTMT) bevordert het ondernemersklimaat, stimuleert de samenwerking en behartigt de belangen van aangesloten bedrijven.

“Samen energie uitwisselen door persoonlijk ondernemerschap!”

Visie

HTMT verbindt ondernemingen en behartigt belangen voor haar leden door:

  • Bevordering van business-to-business onder leden.
  • Terrein leefbaar houden en KVO (Keurmerk Veilig Ondernemen).
  • Belangenbehartiging van leden (bijvoorbeeld door KVO korting bij verzekering voor leden HTMT).
  • Gesprekspartner zijn van de lokale overheid (± elke 6 à 8 weken overleg).
  • Gesprekspartner zijn van de regionale en Bosch brede overheid.
    De voorzitters van de 8 Bossche ondernemersverenigingen en bedrijven-terreinen nemen deel in VNO-NCW Brabant Zeeland ’s-Hertogenbosch. Dat overlegorgaan voert op velerlei fronten rechtstreeks overleg met de gemeente ’s-Hertogenbosch en andere overheidsorganen.
  • HTMT organiseert interessante bedrijfsbezoeken, inloopborrels, ledenvergaderingen en netwerklunches waarin leden elkaar beter kunnen leren kennen en zakelijke of persoonlijke banden kunnen aanknopen.

Laatste nieuws

Paaspop Business Event 2020 Schijndel

Paaspop Festival hoopt je ook in 2020 te mogen verwelkomen tijdens Paaspop Business Event. Ben je er (opnieuw) bij?

Ook dit jaar exclusief voor werkgevers en werknemers: Paaspop Business Event. Op donderdag 09 april openen de deuren van het Paaspop terrein voor een exclusieve netwerkborrel en zakelijk festival. Een gedeelte van het Paaspop terrein wordt speciaal opengesteld met een gevarieerd programma op diverse stages. Van 17:00 tot 20:00 uur is er de business meeting, dat overgaat in business festival (van 20:00 uur tot 00:00 uur).

Lees meer...

Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)

Tijdens de ALV is met een ruim draagvlag gekozen voor de aanvang van het KVO traject. Het KVO overleg draagt bij aan maatwerk op onze bedrijfsterreinen en een veiliger en leefbaarder werkomgeving.

Lees meer...

Social media

Linkedin Twitter

Partners

Logo VNONCW BRABANT ZEELAND CMYK

 logo-gemeente 

Secretariaat HTMT
email 

Copyright © 2014. High Tech Maaspoort Treurenburg, Alle rechten voorbehouden. | kwaaijongens, uw partner op internet.